Mahnalan Ympäristökoulu

Kestävää elämäntapaa edistävässä Mahnalan Ympäristökoulussa opiskelee noin 250 esikoululaista ja 1-6 luokkien oppilasta. Koulun ympäristö on osa valtakunnallisesti merkittävää kansallismaisemaa.

Ympäristökoulussa eletään kestävää arkea ja opitaan kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen kautta, ympäristökasvatuksen menetelmin, tiiviissä vuorovaikutuksessa lähiympäristön ja muiden verkostojen kanssa.

Koulun pihapiirin muodostavat Vanha koulu, uusi koulurakennus, koulupuutarha sekä Mahnalan harjun rinteen suojassa pihakota, kenttä, keinut ja kiipeilytelineet. Koulun pihasta pääsee suoraan lähikulttuuriympäristöön ja luontoon. Lähes kaikki Pirkanmaalle ominaiset luonto- ja maisematyypit sijaitsevat kävely- ja pyöräilymatkan päässä.

Koulun toiminnan tavoitteena on perusopetuksen tavoitteita tukien välttää luonnonvarojen tuhlausta ja vähentää ympäristökuormitusta sekä pyrkiä kestävään elämäntapaan. Näin opitaan asioiden keskinäisiä yhteyksiä. Ympäristötietoisuus ohjaa tekoja ja oppilaat kasvavat ottamaan itse vastuuta ympäristöstään. Tämä ainutlaatuinen oppimisen kulttuuri tukee lasten oppimista ja kehittää toimintaympäristöjä ja niissä tapahtuvia pedagogisia ja sosiaalisia käytäntöjä.

Koulun kotisivut: Mahnalan ympäristökoulu.