Valtuustoaloite; liikenneturvallisuuden parantaminen

VALTUUSTOALOITE; LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN,
KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ MAHNALA – SASI – SIURO
 
Tekninen lautakunta
9.6.2010, 43 §
 
Kunnaninsinööri Ari Kulmala:
Anne Hannula ja 16 muuta Hämeenkyrön kunnanvaltuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa he edellyttävät kevyenliikenteen väylän rakentamista Mahnala-Sasi-Siuro alueelle vähintään kolme kilometriä Mahnalan ympäristökoululta Mahnalan, Sasin sekä Siuron suuntiin. Vahvimpana perusteena kevyenliikenteen väylän rakentamiselle pidetään lasten kouluteiden turvallisuutta.

Valtuustoaloite toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.

Tieosuudet, joille valtuustoaloitteessa kevyenliikenteen väylää esitetään ovat valtion hallinnoimia ja ylläpitämiä paikallisteitä. Vastuutahon Pirkanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue.

Maisematien kevyenliikenteen väylähanke on ollut esillä pitkään. Vuonna 2001 on Hämeen tiepiirissä valmistunut ”Mt 2623 Ahrola-Mihari, kevyen liikenteen väylä Mahnalan koulun kohdalle” toimenpideselvitys.Se sisälsi alustavan  kaksivaiheisen suunnitelman kevyenliikenteen olosuhteiden parantamisesta Maisematiellä. Ensimmäinen vaihe sisälsi koulun kohdan parantamisen ja toinen vaihe yhtenäisen kevyenliikenteen väylän Huomentieltä Miharinlammentielle asti. Näiden hankkeiden kustannukset oli arvioitu toimenpideselvityksessä vuonna 2001 noin 3,4 miljoonaksi markaksi. Koulun kohdan parantamistoimet toteutettiin vuonna 2003. Tämän osahankkeen kokonaiskustannukset 55 000 euroa jaettiin Hämeen tiepiirille ja Hämeenkyrön kunnalle siten, että kunnan osuudeksi muodostui 29 000 euroa.

Vuonna 2001 valmistunut toimenpideselvitys esitellään kokonaisuudessaan kokouksessa.

Alempiarvoisen tieverkon parannus ja kehittämistarpeet ovat pitkän aikavälin hankkeita. Näissä hankkeissa pitää kunnalla olla pitkäjänteinen kanta tarpeista ja tarpeiden toteutusjärjestyksestä. Lisäksi näiden ratkaisujen on kannettava yli valtuustokausien. Hämeenkyrön kunnanvaltuusto on asettanut kunnan alueella olevien valtion ylläpitämien alempiarvoisten teiden perusparannustarpeet tärkeysjärjestykseen 19.2.2007. Pykälä on toimitettu aikanaan tiedoksi tiehallintoon. Tärkeysjärjestys on edelleen ennallaan. Ykköshankkeena on Mahnalan kevyenliikenteen väylä. Tekninen lautakunta on tuonut tämän viestin valtion tiehallinnosta vastaavalle toistuvasti tiedoksi antaessaan lausuntoja vuosittain tämän toiminta – ja taloussuunnitelmista.

Esitys (kunnaninsinööri Ari Kulmala):
Tekninen lautakunta esittää, että hallitus ja valtuusto kiirehtivät valtiota toteuttamaan kevyen liikenteen väylä Maisematielle toimenpideselvityksen 2001 mukaisesti ja saattavat valtuustoaloitteen Pirkanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja Infrastruktuuri -vastuualueen tiedoksi valtuuston päätöksen liitteenä.

Hämeenkyrön kunta tekee erillisen päätöksen hankkeen kustannuksiin osallistumisesta sen jälkeen, kun valtio on esittänyt hankkeen toteutusajan ja kustannusarvion.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi esityksen.

Hallitus
28.6.2010, 67 §
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tuottanut kevyen liikenteen tarveselvityksen. Raportti on saapunut kuntaan 23.6.2010. Asiakirja on kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa ja internet-sivuilla www.ely-keskus.fi/pirkanmaa > ajankohtaista > julkaisut. Selvityksen tuloksena on syntynyt kiireellisyysluokka A, joka sisältää 18 kiireellistä hanketta.
A-luokkaan ei ole sijoittunut yhtään kevyenliikenteen hanketta Hämeenkyröstä.
Esitys (kunnanjohtaja Häkämies):
HALLITUS esittää, että VALTUUSTO hyväksyy aloitevastauksen teknisen lautakunnan esityksen mukaisena.
Comments