Tiedotteet‎ > ‎

Viemäri-asiaa: ELYn lausunto tukee asukkaiden näkemystä

lähettänyt Pertti Haavisto 18.5.2016 klo 9.57   [ 18.5.2016 klo 9.58 päivitetty ]
Kuluvalla viikolla selvisi, että Pirkanmaan Elykeskus on lausunnossan
todennut että toiminta-aluetta ei pidä siirtää osuuskunnalle.
Lausunnossa todetaan samat epäkohdat suunnittelemattomuudesta ja
eriarvoisvuudesta kuin asukkaat ovat omissa tilaisuuksissaan ottaneet
esille:

”VHL 8 §: mukaan 2 momentin mukaan laitoksen toiminta-aluetta
hyväksyttäessä laitoksen taloudelliset toimintaedellytykset on
otettava huomioon. ELY-keskus katsoo, ettei lautakunnan päätöksestä
ilmene, miten nämä edellytykset on arvioitu esitettäessä Hämeenkyrön
vesilaitoksen toimintojen siirtämistä perustetulle osuuskunnalle eikä
se siten täytä vesihuoltolain velvoitetta.”

Sekä toteaa:

”Asian käsittelyssä tulee lisäksi ottaa huomioon, mitä muussa
lainsäädännössä velvoitetaan (mm. osuuskuntalaki 421/2013, kuntalaki
410/2015, hallintolaki 434/2003 6. luku)”

Lausunto on annettu 21.4.2016 ja on siten ollut kunnan edustajilla
tiedossa jo Toukolan Viemäri-info-tilaisuuksien aikaan 2.-3.
toukokuuta. Kunnan virkamiehet eivät tätä tietoa Toukolassa kertoneet,
vaan ajoivat alueen siirtämistä edelleen Hämeenkyrön
vesiosuuskunnalle.

Katso alla olevasta linkistä ELYn lausunto kokonaisuudessaan.
Ċ
Pertti Haavisto,
18.5.2016 klo 9.57