Tiedotteet‎ > ‎

Mahnalan arkkitehtikilpailu jatkuu

lähettänyt Pertti Haavisto 26.10.2012 klo 22.04   [ 26.10.2012 klo 22.07 päivitetty ]
Mahnalan Ympäristökoulua ja sen yhteyteen rakennettavia
päivähoitotiloja koskeva yleinen, kaksivaiheinen ideakilpailu
julkistettiin 26.9.2012. Ideakilpailun kutsu on julkaistu
Akkitehtiuutisissa ja kolmessa sanomalehdessä: Aamulehdessä,
Satakunnan Kansassa ja Helsingin Sanomissa.

Arkkitehtikilpailun ensimmäinen vaihe päättyy 26.11. klo 14.00 jolloin
on ehdotusten viimeinen palautus- ja/tai postitusaika.Kilpailun tarkoituksena on löytää luonnossuunnitelma, joka
oivaltavalla ja toiminnallisesti tehokkaalla tavalla hyödyntää
rakennuspaikan mahdollisuudet maisemallisesti, ekologisesti ja
taloudellisesti Ympäristökoulun vanha koulurakennus säilyttäen.
Kilpailun avulla suunnitteluun on tarkoitus saada mukaan useita
vaihtoehtoisia toteutustapoja, joista parhaiden ehdotuksen pohjalta
käynnistyy varsinainen arkkitehtisuunnittelu - kilpailun toinen
vaihe.Toisessa vaiheessa kilpailuehdotusta täydennetään
pienoismallilla ja havainnemateriaalilla sekä kehitetään
palkintolautakunnan suosituksien mukaisesti.

Palkintoihin ja toisen vaiheen jatkokehittämiseen on varattu yhteensä 80 000€.

Ideakilpailuun liittyvä aineisto on löytyy osoitteesta
www.hameenkyro.fi/mahnalankoulu.
Sivustolta löytyy aikataulu, kilpailuohjelma ja runsaasti materiaalia
kilpailijoiden käyttöön.

Hämeenkyrön kunnanhallitus on valinnut palkintolautakuntaan
kunnanjohtaja Antero Aleniuksen, kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntyksen,
rakennustarkastaja Timo Mäkelän, sivistysjohtaja Kati
Halosen,kunnanhalituksen puheenjohtaja Eero Norokorven,
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Maria Härkki-Santalan ja teknisen
lautakunnan puheenjohtaja Pekka Hakalan. Suomen Arkkitehtiliittoa
palkintolautakunnassa edustavat arkkitehti Seppo Häkli ja arkkitehti
Jari Frondelius. Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimii
kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Norokorpi. Asiantuntijoina
kuullaan Mahnalan Ympäristökoulun rehtori Annukka Alppia ja
varhaiskasvatuksen aluepäällikköä Mari Kolaa.

Rakennussuunnittelu on tarkoitus aloittaa vuonna 2013, välittömästi
arkkitehtuurikilpailun tuloksen selvittyä. Rakennustyöt on nykyisen
taloussuunnitelman investointiosan puitteissa mahdollista aloittaa
vuoden 2014 aikana. Tällöin rakennus voidaan ottaa käyttöön
esimerkiksi 2016 vuoden lopulla.
Comments