Päivi Hiltunen, numero 46

45v. Psykologi, psykoterapeutti (Kesk)
Päivi Hiltunen

KUVAILE ITSEÄSI (millainen ihminen olet) ....

Olen Päivi Hiltunen, Hämeenkyrön kunnasta, Mahnalan kylästä, kasvatus- ja perheneuvontaan erikoistunut psykologi ja psykoterapeutti, perheen äiti. Hämeenkyröläinen kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen. Ikää on 45-vuotta ja elämänkokemusta sopivasti. Olen luonnossa viihtyvä, ihmissuhdealalla työskentelevä koti-ihminen. Luonteeltani olen luova ja huumorintajuinen tahtoihminen.

PERHE on tärkein. Perheiden hyvinvoinnissa on tulevaisuus. Työskentelen perheiden kanssa ja vapaa-aikaani vietän perheeni kanssa.

Perheeseeni kuuluvat mieheni, kaksi kouluikäistä tytärtämme sekä kissa.

HARRASTUKSET ....

Perheen ja läheisten kanssa puuhastellessa aika kuluu. Kesäisin uin Miharissa, kävelen, tykkään mm. musiikista, runoista, ratsastuksesta ja elokuvista. Matkustellaan yhdessä, kun on aikaa ja varaa..


JATKA LAUSETTA (ajatuksia teemasta)

1) Kuntatalous .Tiukilla ollaan Hämeenkyrön kuntataloudessa. Tulojen ja menojen pitäisi olla paremmassa tasapainossa. Käyttömenot kasvavat ja investoinnit tuovat velkaa, joten pitää saada lisää veropohjaa esim. asukkaita tänne Itäiselle alueelle ja yrittämisen edellytysten tukemista. Tämän pitää olla houkutteleva kunta perheille: Nyt suunnitteluvaiheessa olevat koulu- ja varhaiskasvatustilat Mahnalaan ja Kirkonkylälle on rakennettava ja palvelut pidettävä mahdollisimman läheltä. Tarvitaan kuntien yhteistyötä ja palveluiden uudelleenjärjestelyä. Osa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä maakunnille, niin kunnat pärjäävät paremmin.


2) Kuntaliitos ei vähennä palveluiden tarvetta, mutta päätöksenteko karkaa kauemmas. Merkittäviä säästöjä ei tule, palvelut keskitetään ja keskitason byrokratiaa tulee lisää. Pari hämeenkyröläistä Tampereen kaunpunginvaltuustossa ei vakuuta minua siitä, että asiantuntemusta ja tahtotilaa olisi pohtia hämeenkyröläisten parasta. Pakkoliitoksia vastustan, vapaaehtoisesti kuntaliitoksia on tapahtunut viime vuosina ja varmaan tulee vielä lisää. Jos emme pysty pitämään taloudesta huolta, emme voi pysyä tietenkään itsenäisenä kuntana.


3) Palvelut niin läheltä kuin mahdollista ja niin laadukkaina kuin mahdollista. Taloudelliset realiteetit huomioiden toki. Hämeenkyrön kuntatyönantajana pitää olla kilpailukykyinen ja houkutteleva, jotta koulutettuja työntekijöitä saadaan. Perheille on tärkeintä, että palvelut pelaavat ja että esim. tiedetään, missä/mitkä koulut ovat muutaman vuoden päästä. Ikääntyvien palvelut porrastettuna tarpeen mukaan, kotihoitoa tukien.Yksityisillä palveluilla voidaan täydentää kunnallisia.


4) Elinympäristö. Hyvinvointimme perustuu elinympäristömme turvallisuuteen ja puhtauteen. Olemme osa luontoa ja riippuvainen sen hyvinvoinnista. Ympäristöstä on pidettävä huolta, esim. pohjavesiä suojeltava eikä rakentamisella saa pilata ympäristöä. Maalle pitää voida rakentaa, mutta ympäristöä kunnioittaen ja ekologisesti.


5) Mahnala on kotikyläni ja minulle hyvin tärkeä. Mahnalan kauneus sykäyttää aina vaan. Mukavia ihmisiä, hauskoja tapahtumia, ympäristökoulu, noutotiloja. Täällä on perheen hyvä olla.


6) Vuodet 2008 – 2012 olen ollut kunnanvaltuutettuna ja kunnanhallituksessa nämä vuodet. Mielenkiintoinen, mutta raskas kausi, kun sarvia on kalisteltu niin Hämeenkyrön suuntautumisesta kuin kyläkoulujen tulevaisuudesta. Kunnanjohtajat ja muutkin johtavat viranhaltijat ovat vaihtuneet. Kunnan talous on erittäin tiukilla. Veropohja on liian heiveröinen tuloihin nähden. Hämeenkyrössä on aiemmin arvostettu liikaakin velattomuutta ja mm. Mahnalan ympäristökoulun laajentamista siirretty. Varhaiskasvatuksen tilat Hämeenkyrössä ovat vieläkin kehnommat kuin koulujen kunto. Kirkonkylän koulun saneerauskelvottomuus tuli yllätyksenä. Nyt on sitten investointisuma, eikä kaikkea pystytä toteuttamaan. Rakennus/laajennushankke Mahnalan ympäristökoululle on sentään suunnitteluvaiheeseessa ja arkkitehtikilpailu on käynnissä.7) Vuodet 2013 – 2016 aikana pitää toteuttaa suunnitellut koulu/varhaiskasvatusrakennushankkeet ja tehostettava kaavoitusta erityisesti täällä Itäisellä alueella. Asukashankintaan pitää saada vauhtia ja elinkeinoelämään uutta virtaa. Hämeenkyrön itsenäisyys on kiinni siitä, miten kuntaa hoidetaan. Tiukka talous ja laadukkaat lähipalvelut. Valtakunnan tason muuttuvia päätöksiä ei auta jäädä odottelemaan. Kuntaa on kehitettävä. Mahdollisuuksia Hämeenkyröllä 99. suurimpana kuntana. Sjaintimme on erinomainen maalaiskuntana Tampereen kupeessa.


8) Innostun luonnon ihmeistä, mielenkiintoisista keskusteluista, hyvästä huumorista ja onnistumisista. Edellytyksenä innostumiselle on, että voimavarat ja vaatimukset ovat tasapainossa. Elämän tasapaino lisää kykyä innostua.
Comments