Kulttuuri ja maisema


Hämeenkyrön kansallismaisema

Kansallismaisemat ovat maamme tunnettuja maisemanähtävyyksiä ja ilmentävät Suomen eri osien edustavimpia luonnon- ja  kulttuuripiirteitä. Kansallismaisemia on valittu 27.

Hämeenkyrön Sarkkilanjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi.  Sarkkilanjärvi on lintudirektiivin mukainen erityinen suojelualue eli ns. SPA -alue, sen Natura 2000 -alue on pinta-alaltaan 54 ha.

Katso lisää Pirkanmaan ympäristökeskuksen sivuilta.

Lisätietoja kansallismaisemasta saa Hämeenkyrön kansallismaiseman hoitosuunnitelma - Mahnalan Maisemanhoitosuunnitelma 1998 - kirjasta.   Lataa kirja itsellesi tämän sivun alareunassa olevasta linkistä. Mahnalan kulttuurimaisema


Sasin-Mahnalanselän maisema-alue edustaa Keski-Hämeen viljely- ja järviseudulle ominaista vaihtelevaa ja perinteistä kulttuurimaisemaa parhaimmillaan.

Mahnalan seudun kauneuden ovat havainneet myös monet kuvataiteilijat sekä erityisesti F.E. Sillanpää, joka on useissa maaseutukuvauksissaan kertonut kotiseutunsa luonnosta ja maisemista sekä ihmisten elämästä.

Lue lisää Hämeenkyrön kultturimaisemasta.

Valtioneuvoston periaatepäätökseen (1995) sisältyy 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Alueet on jaoteltu ympäristökeskuksittain.