Anne Hannula, numero 3

35 v. Kehitysvammaistenohjaaja (Vihr)


KUVAILE ITSEÄSI (millainen ihminen olet) ....Olen 35- vuotias, työskentelen kehitysvammaisten ohjaajana. Olen kunnanvaltuuston jäsen ja vihreiden ryhänjohtajana saanut osallistua mm. kunnan strategian valmistamiseen sekä ollut mukana eri toimikunnissa. Päätökset teen avoimin silmin tulevaisuuteen katsoen.

PERHE ....Perheeseeni kuuluu kolme lasta, mies ja joukkio eläimiä. Lisäksi laajempaan perhekokonaisuuteen kuuluu siskojeni ja veljeni perheet lapsineen sekä kummilapset ja ystävät.

HARRASTUKSET .... Harrastan lenkkeilyä. Syksyisin sienestystä, kesäisin piha- ja puutarhatöitä. Lasten hevosharrastus sekä lasten muut jutut vievät mukavasti vapaa-ajan ongelmat.

JATKA LAUSETTA (ajatuksia teemasta)
1) Kuntatalous ......pysyy tasapainossa, mikäli saamme käyttötalouden menot pysymään kurissa. Tämä tulee olemaan vaikeaa palvelutarpeiden kasvaessa ja investointitarpeiden ollessa huikeat. Talouden tasapainoon tarvitsemme rakenteellisia muutoksia eri toimialoilla, erilaisia vaihtoehtoja palveluiden tuottamiseen, laaja-alaista näkemystä niin virkamiehiltä kuin päättäjiltä sekä rohkeutta tehdä myös vaikeita päätöksiä jotka turvaavat palveluiden saatavuuden. Kunnan markkinoimista asuin- ja yrityskuntana tulee entisestään tehostaa ja saada kunnastamme muuttovoittoisempi.

2) Kuntaliitos ......ei ole tällä hetkellä ajankohtainen Hämeenkyrössä. Kun saamme tietää valtion odotuksista ja vaatimuksista kuntien suhteen esim. terveydenhuollon palveluiden suhteen, täytyy selvittää Hämeenkyrön valmius palveluiden järjestämiseen. Meillä on ympärillä hyviä kuntia, joiden kanssa jo teemme yhteistyötä. Yhteistyötä voidaan jatkaa, uudistaa ja syventää ilman liitoksia. Itsenäisyys kaiken uhalla ei kuitenkaan ole ratkaisu esim. siinä vaiheessa kun huomataan että täytyy nostaa veroprosentti pilviin, karsia palvelut minimiin tai kun itsenäisyys menee kuntalaisten hyvinvoinnin edelle.

3) Palvelut .....on turvattava ja oltava kaikkien saatavissa. Lapsilla on oikeus turvalliseen ja tasapainoiseen oppimisympäristöön. Sivistyspuolen rakenteita uudistamalla turvataan kaikille lapsille tasapuoliset mahdollisuudet opiskeluun sekä työntekijöille toimivat työympäristöt. Lisäksi pystytään ryhmäkoot pitämään edelleen pieninä sekä satsaamaan kehittämistyöhön. Nuorisotyöhön täytyy löytää jostain lisää resursseja, koska se on jäänyt hyvin vähälle jokaisessa budjetissa, ennaltaehkäisevätyö on kuitenkin säästöjä tulevaisuudessa. Jokaisella vanhuksella tulisi myös olla oikeus asua kotonaan ja saada sinne palvelut yksilöllisesti, Palveluihin voidaan etsiä erilaisia vaihtoehtoja, käyttää yksityisiä palveluntuottajia ja katsoa mallia myös muista kunnista, joissa palveluita on onnistuttu tuottamaan laadukkaasti ja taloudellisesti.

4) Elinympäristö .....on se joka jää kun meistä aika jättää. Jokaisen kuntalaisen tulee kohdallaan huolehtia ympäristöstä ja päättäjien on osattava nähdä myös pidemmälle kun lyhytaikainen hyöty jostakin asiasta. Meillä on täällä niin paljon huolehdittavia tärkeitä asioita kuten pohjavesivarannot, metsien monimuotoisuus, vesistöjen puhtaus sekä infrastruktuuri. Kaavoitus täytyy saada kuntoon haja-asutus alueilla jonne ihmiset haluavat muuttaa ja rakentaa.

5) Mahnala ....on se paikka johon olen syntynyt ja jossa olen kasvanut. Enpä ole pitkälle päässyt (niinkuin joku on joskus todennut). Tosin baana on ollut joskus auki ja takaisin on tultu =) Mahnala on hyvä paikka asua.

6) Vuodet 2008 – 2012 ....on ollut itselle hyvin avartavia sekä opettavaisia. Suosittelen kaikille kuntalaisille tutustumista kunnan taloustilanteeseen sekä eri toimialoille varattuihin rahoihin talousarvioiden yhteydessä. Tällöin on ehkä helpompi ymmärtää myös niitä vaikeita päätöksiä joita on jouduttu tekemään.

7) Vuodet 2013 – 2016 ....tulevaisuuteen täytyy suhtautua aina positiivisesti. Kuntamme investoi ja rakentaa sekä luo edellytyksiä hyvään ja turvalliseen asumiseen. Edelleenkään en tarvitse facebookkia lukuisista kyselyistä huolimatta. Minulle voi kyllä soittaa ja laittaa sähköpostia tai kirjoittaa tavallisen kirjeen.

8) Innostun ....liiankin usein. Kehitteillä on jatkuvasti uusia ideoita ja ajatuksia omaan elämään, ympäristöön ym. liittyen. Ehkä joskus ajatuksista ja ideoista kehittyykin jotakin, mutta se jää nähtäväksi. Nimimerkki "ikuinen haaveilija ilman slogania"


Comments