Adressi - Mahnalan ympäristökoulu


Mahnalan Ympäristökoulun oppilaiden opetussuunnitelman mukainen ja koulun tunnustetun ympäristökasvatuksen toteuttaminen on varmistettava välittömillä tilojen korjauksella ja laajentamisella.

Ympäristökoulun tilanahtauteen on pohdittu Hämeenkyrön kunnassa ratkaisua jo 2000-luvun alkupuolelta. Alun perin 40 oppilaalle suunniteltu koulu toteuttaa opetusta kuluvana lukuvuonna 132 oppilaalle. Oppilasmäärään sisältyy Mahnalan päiväkodin tiloihin siirretyt esikoululaiset. 

Tilojen ahtauteen, tilapäiseksi ratkaisuksi, vuokrattiin koulun pihaan parakki jo vuonna 2005. Parakin lisäksi tilojen ahtautta on lievitetty ottamalla koulun liikuntatila opetuskäyttöön vuonna 2008. Parakista maksetaan kuukausittain tällä hetkellä vuokraa 2768,74 euroa. 

Koululla ei ole nyt lainkaan liikuntatiloja, tekninen tila ei täytä turvallisuusvaatimuksia, saniteettitilat eivät ole asianmukaiset ja huoli tilojen aiheuttamista terveysongelmista oppilaille on todellinen ja vanhempien seurannan alla. 

Me allekirjoittaneet edellytämme Hämeenkyrön kunnalta Mahnalan Ympäristökoulun välitöntä rakentamispäätöstä. 
  • Oppilaille tulee turvata yhdenvertaiset mahdollisuudet opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen omalla kylällä, kun oppilasmäärä kyläkoululle on vähintäänkin riittävä. 
  • Oppilailla ja henkilöstöllä on oikeus riittäviin, asianmukaisiin, terveellisiin ja turvallisiin työtiloihin.
  • Koulun henkilöstölle on taattava mahdollisuudet toteuttaa opetussuunnitelman mukaista opetusta.
 Näemme koulun toteuttamassa, kansallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti tunnustetussa, ympäristökasvatuksessa kunnalle mahdollisuuksia, joita ei Hämeenkyrössä ole vielä hyödynnetty. 
Alisivut (1): Adressin allekirjoitus
Comments